Fundación
Amparo Varela Ron

Toques - A Coruña

Descubre quen foi Amparo Varela Ron

Documentos de constitución da Fundación

Obxectivos da Fundación
  • A promoción da acción social, en especial a atención ás persoas en risco de exclusión por razóns físicas, sociais ou culturais.
  • A defensa e protección do medio rural do Concello de Toques.
  • A protección do patrimonio histórico-artístico e cultural do Concello de Toques

Para calquera tema relacionado coa
Fundación Amparo Varela Ron